เตรียมรับเงิน กรมบัญชีกลางโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เข้าบัญชี 17 ก.ย.63 นี้

ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เตรียมรับเงิน กรมบัญชีกลางโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เข้าบัญชี 17 ก.ย.63 นี้


สืบเนื่องจากกรณีที่กรมบัญชีกลาง เลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ 600 - 1,000 บาท/เดือน และเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท/เดือน งวดประจำเดือนกันยายน 63  ซึ่งมีกำหนดโอนเงินในทุกๆ วันที่ 10 แต่เกิดเหตุขัดข้องระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงทำให้เกิดความล่าช้านั้น

เงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิการ เดือนกันยายน 2563 เลื่อนจ่าย! แจงเหตุ งบประมาณไม่เพียงพอ

ล่าสุด เพจ Ch7HDNews เผยมีรายงานว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพร้อมโอนเงินให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งรายเดิมและผู้ลงทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 17 ก.ย.63 จะโอนเงินตามความประสงค์ของผู้รับเบี้ยยังชีพทั้งแบบโอนเข้าบัญชีโดยตรง ที่คิดเป็น 80% และให้รับเงินจากองค์กรปกครองท้องถิ่น คิดเป็น 20%  ซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดเดิมที่แจ้งไว้ในวันที่ 22 ก.ย. 63

ทั้งนี้  อัตราการจ่ายเบี้ยความพิการ จะได้รับ 800 บาท/เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท/ต่อเดือน และอายุมากกว่า 90 ปี ได้รับ 1,000 บาท/เดือน

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Ch7HDNews 


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark