บังคับใช้แล้ว! ห้ามนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ เข้าประเทศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เพจ ไทยคู่ฟ้า รายงานอ้างอิงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน และให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” คืออะไรบ้าง?

- ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่น ๆ
- สวิทซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน
- เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่น ๆ
- ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล

อ่านประกาศฉบับเต็มและรายชื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร คลิก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/209/T_0012.PDF

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า


TAG : ขยะอิเล็กทรอนิกส์