เปิดเงื่อนไข รับวงเงินคนละ 3,000 บาท โครงการคนละครึ่ง ผ่านแอปเป๋าตัง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบศ. ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวานนี้ มีมติเห็นชอบหลักการและเงื่อนไขของโครงการ "คนละครึ่ง" โดยรัฐบาลจะให้สิทธิประโยชน์ประชาชนด้วยการร่วมจ่ายค่าสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้านั้นๆ วงเงินคนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาของโครงการ ให้สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 100 บาทต่อคนต่อวัน หรือคิดเป็นมูลค่าสินค้า 200 บาท ยกเว้น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ โดยจะจ่ายเงินให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ส่วนเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้าร่วม ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเศรษฐกิจในช่วงปลายปี โดยกำหนดกรอบงบประมาณสูงสุด 30,000 ล้านบาท จากพระราชกำหนดกู้เงิน 1,000,000 ล้านบาท คาดว่า น่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาลงทะเบียนประมาณ 10,000,000 คน

ในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ มีเงื่อนไขเช่นกัน ต้องเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล และไม่ใช่ร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ กลุ่มเป้าหมายประมาณ 100,000 ร้านค้า ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เช่นกัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้ หรือสามารถไปแจ้งผ่านธนาคารกรุงไทยได้ โดยร้านค้า จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินในการรับจ่ายเงินจากลูกค้าเท่านั้น

TAG : ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง