สะเก็ดข่าว : ขบวนสำคัญ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 19 กันยายน 2563 - ไปชมขบวนแห่ที่สำคัญ ส่วนจะสำคัญอย่างไร ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไปที่งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาด ในพิธีแห่หมรับ ถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ มีขบวนแห่ที่สวยงามสุดอลังการ ตระการตามาก ๆ แต่มีขบวนนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ถามว่าเพราะอะไรไปฟังกัน

ไม่ต้องให้ขบวนแห่เดินไปไกลมาก เพราะว่าผลไม้จะหมด

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 19 กันยายน 2563ขบวนสำคัญขบวนแห่ประเพณีสารทเดือนสิบงานกาชาดพิธีแห่หมรับนครศรีธรรมราชงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

คลิปที่เกี่ยวข้อง