สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ ปราชญ์นักคิด...หลักชีวิตเดินดิน เริ่ม 27 ก.ย.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ความเชื่อเก่าถูกล้มล่มสลาย ความหวังสุดท้ายหมายที่พึ่ง ก่อกำเนิดเป็น 4 แนวคิด 4 ปรัชญา จาก 4 ผู้กล้าแห่งประวัติศาสตร์จีน ขงจื๊อ, ม่อจื๊อ, จวงจื่อ และหานเฟย ในสุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ "ปราชญ์นักคิด...หลักชีวิตเดินดิน The Hundred Schools of Thought : Philosophies that Conquer Despair" เริ่มคืนวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน เวลา 04.00 น. ทางช่อง 7HD

แล้วทุกคนจะรู้ว่าหลักการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ให้อะไรมารกมายกับชีวิต

TAG : สุดยอดสารคดีสุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ปราชญ์นักคิด หลักชีวิตเดินดินThe Hundred Schools of Thought Philosophies that Conquer Despair

คลิปที่เกี่ยวข้อง