Thai Supermodel Contest 2020 รอบตัดสิน 1/4

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

การประกวด Thai Supermodel Contest 2020 และ Smart Boy 2020 รอบตัดสิน จาก Center Point Studio คลิป 1

- ตำแหน่ง Thai Supermodel 2020 ได้แก่ กานต์ ณัฐชา ชยางคานนท์
- ตำแหน่ง Smart Boy 2020 ได้แก่ คริส อาคริส อธิญญานนท์
- ตำแหน่ง ผิวสวยใส สุขภาพดี โดยบีโอเร ได้แก่ เกรซ ชุติกาญจน์ เสียงจินดารัตน์
- ตำแหน่ง Digital’s Choice ได้แก่ กานต์ ณัฐชา ชยางคานนท์
- ตำแหน่ง Photogenic Model ได้แก่ จอย กนกอร รุ่งรักษา
- ตำแหน่ง Miss Glamour by Mont Fleur ได้แก่ นิต้า นิคิต้า กรรณเกตุ

#TSM2020
#THAISUPERMODEL2020
#THAISUPERMODELCONTEST2020
#SMARTBOY2020

TAG : Thai Supermodel Contest 2020Thai Supermodel 2020ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2020ไทยซูเปอร์โมเดล 2020TSM2020SMARTBOY2020

คลิปที่เกี่ยวข้อง