Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 26 ก.ย.63 ทอมาฮอว์ก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
วัตถุดิบหลัก : ทอมาฮอว์ก
วัตถุดิบปริศนา : ตะบองเพชร

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็ก 26 กันยายน 2563เชฟกระทะเหล็ก ทอมาฮอว์กทอมาฮอว์กตะบองเพชร

  •  

  • EP ทั้งหมด