พรุ่งนี้แล้ว เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “คนละครึ่ง” เริ่มเวลา 06.00 น. ไม่เกิน 10 ล้านคน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ในวันที่ 16 ต.ค.63 หรือ พรุ่งนี้ มาตรการคนละครึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.โดยเปิดรับลงทะเบียนครั้งเดียวครบจำนวน 10 ล้านคน ปิดลงทะเบียนทันที

โครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com  ตั้งแต่เวลา 06.00  – 23.00 น. เริ่ม 16 ต.ค. 63 จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม เมื่อลงทะเบียนและได้ SMS ยืนยันแล้ว ให้โหลดแอปฯ เป๋าตังค์ เพื่อยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์โครงการ  ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2563

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่ง

-รัฐจะช่วยจ่าย 50% ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเอง 50%
-ใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท รวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
-ใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
-หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์ตลอดโครงการ

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและวิธีการใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ตามรายละเอียดเนื้อหาข่าวดังนี้

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ คนละครึ่ง 3,000 บาท 16 ตุลาคมนี้

โหลดแอปฯ เป๋าตัง เตรียมรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 100 บาทต่อวันต่อคน หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ


BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์ คนละครึ่ง และ CH7HDTAG : www.คนละครึ่ง.comโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง