สะเก็ดข่าว : ไม่เลอะ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 15 ตุลาคม 2563 - การปลูกปอเทืองกลางฝนแบบเท้าไม่เลอะ ไปที่จังหวัดยะลา

ที่ท่าอากาศยานเบตง มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกปอเทือง บริเวณลานหน้าอาคารผู้โดยสาร เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความสวยงาม แต่เนื่องจากฝนตก พื้นดินที่ปลูกก็เลยเละเทะ ทำให้เดินลำบาก หลาย ๆ คนต้องนำถุงพลาสติกมาหุ้มรองเท้าเดินกันเลอะ แต่น้อง ๆ กลุ่มนี้รองเท้าไม่เลอะ ไปฟังวิธีไม่ให้รองเท้าเลอะ

แค่ไม่เดินไปให้เลอะ รองเท้าก็ไม่เลอะ

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 15 ตุลาคม 2563ไม่เลอะปลูกปอเทืองท่าอากาศยานเบตงยะลา

คลิปที่เกี่ยวข้อง