ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เริ่มแล้ว เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ คนละครึ่ง รัฐช่วยจ่ายสูงสุดคนละ 3,000 บาท

เช้านี้ที่หมอชิต - ตั้งแต่ช่วง 06.00 น. วันนี้ (16 ต.ค.) กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง" โดยรัฐบาลช่วยจ่ายเงินซื้อสินค้าจากร้านค้ารายย่อย หาบเร่แผงลอย สูงสุดไม่เกินคนละ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการเกือบ 3 เดือน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าวถึงความพร้อมของการเปิดรับลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง" ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 06.00-23.00 น. วันนี้ (16 ต.ค.) หรือจนกว่าจะครบจำนวน 10 ล้านคน มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาระบบล่ม เนื่องจากธนาคารกรุงไทยเตรียมระบบรองรับการลงทะเบียนได้มากถึง 100,000 รายการ ต่อ 1 วินาที และที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์ในการเปิดรับลงทะเบียนมาแล้วหลายโครงการ

โครงการนี้จะใช้วิธีร่วมจ่ายร้อยละ 50 ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคมนี้ มีประชาชนได้รับสิทธิ 10 ล้านคนทั่วประเทศ โดยจะไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณใหม่ช่วง 06.00 น. ของทุกวัน

ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน ต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ "คนละครึ่ง.com" ตั้งแต่ 06.00-23.00 น. วันนี้ (16 ต.ค.) หลังได้รับ SMS ยืนยัน เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม ช่วง 06.00-23.00น. เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธินอกเวลาดังกล่าวได้ และต้องใช้เงินภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ หากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark