ชมความงามสถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน ฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาพด้านหลังนี้ คือความสวยงามของสถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน หรือ ฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ ตั้งอยู่ที่ถนนคู้บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ภายในศาสนสถานกว้างขวาง งดงามอลังการด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบจีน พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปกราบไหว้ขอพร

ฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ เป็นหนึ่งในสาขาของวัดฝอกวงซันที่ประเทศไต้หวัน และเปิดให้เข้าชมอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังการผสมผสานกันระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน และเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ศรัทธาชนทั้งหลาย

พุทธวิหารทั้งหมดเป็นศิลปะแบบจีน ประกอบด้วย มหาวิหารพระไตรรัตน์ เป็นวิหารกลาง ประดับด้วยหินขัด ไม้แกะสลัก

ภายในอาคารโอ่อ่า ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ประธาน ทั้ง 3 องค์ มีพระศากยมุนีพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงกลาง และมีพระพุทธเจ้าองค์เล็ก นับพันองค์ประดิษฐานอยู่รอบผนังวิหาร ยังมีภาพหินหยกแกะสลักขนาดใหญ่ทั้งด้านซ้ายและขวา เป็นภาพดินแดนศุทธิไวฑูรย์ และดินแดนสุขาวดี และมีพระอรหันต์แกะสลักด้วยไม้หอมทั้ง 18 องค์ ประดิษฐานอยู่โดยรอบ

ภายในศาสนสถานยังมีวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมสูง 37 เมตร องค์สีทองโดดเด่น รอบวิหารตกแต่งสวนแบบสวนเซน และมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม 32 ปาง ประดิษฐานโดยรอบวิหาร ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามากราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

และช่วงเทศกาลกินเจนี้ ทางวัดได้จัดโรงทานให้รับประทานอาหารเจฟรี จนถึงวันที่ 25 ตุลาคมนี้

ปัจจุบันสถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน ถือว่าเป็นอนุสรณ์ศาสนสถานความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนาทั้งสองนิกาย คือ เถรวาท และมหายาน ทั้งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งด้วย

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตเถรวาท มหายานฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อวัดฝอกวงซันสถาบันพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมแบบจีน

คลิปที่เกี่ยวข้อง