สะเก็ดข่าว : ติดใจ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 24 ตุลาคม 2563 - ไปชมพิธีเปิดงานการแข่งขันเรือยาว ไปที่จังหวัดอุบลราชธานี

ไปที่ท่าน้ำมูลวัดหลวง ในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางลุ่มน้ำมูล และแน่นอนที่พลาดไม่ได้ลีลาการพากย์ มันสุด ๆ พากย์กันลืมหายใจ โดยมีคุณเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดมาเป็นประธานเปิดงาน แต่ว่าไม่ได้ตีฆ้องหรือตีกลอง แต่ว่าเป็น การจุดสะโป้ก ก็คือเป็นการละเล่นทำให้เกิดเสียงดัง ใช้อุปกรณ์ไม้ไผ่ ใส่เชื้อเพลิงให้จุดปะทุ ทำให้เกิดเสียงดัง งานนี้ท่านปลัดเกิดนึกสนุก เลยขอจุดอีกรอบ

แหม่ ท่านปลัดจังหวัดก็นึกสนุก

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 24 ตุลาคม 2563ติดใจแข่งเรือยาวประเพณีแข่งเรือยาวพากย์เรือยาวจุดสะโป้กอุบลราชธานี

คลิปที่เกี่ยวข้อง