โรงรับจำนำ กทม. ปรับลดดอกเบี้ย ช่วยประชาชน รับเทศกาลปีใหม่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


กทม. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำสำหรับประชาชนในช่วงวันหยุดและเทศกาลปีใหม่

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 และเป็นของขวัญปีใหม่ ทางกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและเทศกาลปีใหม่

สำหรับการปรับลดดอกเบี้ย ครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท ต่อเดือน โดยจำกัดวงเงินรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย (บุคคล) และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง
2. เงินต้นเกินกว่า 5,001 – 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาท ต่อเดือน
3. เงินต้นเกิน 15,000 บาท   อัตราดอกเบี้ยต่อเดือนตามกฎหมายกำหนด ดังนี้ เงินต้น 2,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 บาท ต่อเดือน และเงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน

จากนี้หากประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการเงินโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว รวมถึงผู้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดภาคการศึกษาในอีกไม่นานนี้ ใช้บริการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ได้

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และ CH7HD


TAG : ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำกทม.สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครโรงรับจำนำ กทม.