ลูกหนี้เฮ! รัฐฯช่วยแล้ว ลงทะเบียนขอพักชำระหนี้ ที่ขาดรายได้และสภาพคล่อง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ประกาศให้สถาบันการเงิน สามารถขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ออกไปได้ โดยให้ประเมินเป็นรายกรณี ซึ่งหลังจากนั้นคลินิกแก้หนี้ ได้เปิดให้ลูกค้าในโครงการและลูกค้าใหม่สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ยาแรงแก้หนี้ 2 สูตร ซึ่งเปิดรับสมัครจนถึงเมื่อวานนี้ ผ่านเว็บไซต์ มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 2,000 ราย

โดยยาแรงแบ่งออกเป็น 2 สูตร ได้แก่ สูตรแรก สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ขาดรายได้และสภาพคล่อง กลุ่มนี้จะได้รับการขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 จะถือว่าไม่ผิดนัดและไม่เสียประวัติ

สูตรที่ 2 คือ จ่ายเท่าที่จ่ายไหว โดยมีโปรโมชันลดดอกเบี้ยให้ 1-2% แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรกจ่ายค่างวดเฉลี่ยมากกว่า 80% ของค่างวดปกติ ลดดอกเบี้ยให้ 2% แต่ถ้าจ่ายค่างวดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 40% ของค่างวดปกติ ลดดอกเบี้ยให้ 1% แต่ถ้าไม่ไหวก็จ่ายเท่าที่ไหวแต่จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษลดดอกเบี้ยนั่นเอง

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันไม่ต้องกังวล เพราะอนาคตหากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ฟื้นตัว รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามกำกับดูแลไม่ให้เกิดหนี้เสีย อาจจะมีการออกโครงการในลักษณะนี้ออกมาอีก

TAG : สนามข่าว 7 สี

คลิปที่เกี่ยวข้อง