ฝนฟ้าอากาศ 22 พ.ย.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ลมหนาวจากจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานในคืนนี้ ทำให้ระยะแรกจะมีฝนตก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ตั้งแต่คืนนี้ลมหนาวจากจีนกำลังปานกลาง จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานเป็นพื้นที่แรก ทำให้ระยะแรกจะมีฝนตก จากนั้นอุณหภูมิถึงจะลดลง อากาศจะเย็นลงหลายพื้นที่ ขณะเดียวกันลมตะวันออก ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงหลายพื้นที่

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี เป็นสีเหลือง และเขียว เช่นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ชลบุรี และอุบลราชธานี

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ เช้า ๆ อากาศเย็นกับมีฝน 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาว 7-16 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน เช้า ๆ อากาศเย็นกับมีฝน 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส ยอดภูเย็นถึงหนาว 10-17 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 60% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 40% ของพื้นที่ และลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ ฝนเยอะ 70% ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่ง แถว ๆ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ฝั่งอ่าวไทยบริเวณที่ฝนตกคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 60% ของพื้นที่ และลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

TAG : ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศสภาพอากาศวันพรุ่งนี้อุณหภูมิในแต่ละภาคสภาพอากาศในแต่ละภาคกมลาสน์ เอียดศรีชาย

คลิปที่เกี่ยวข้อง