งานสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย: มุมมองของ WEF (World Economic Forum)” โดยสรุปและวิเคราะห์ผลสำรวจจาก World Economic Forum's Global Competitiveness Report (GCP) 2020 ซึ่งฉายภาพรวมระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมความได้เปรียมทางการแข่งขันของประเทศไทยในด้านต่างๆ

ผลสำรวจจาก World Economic Forum's Global Competitiveness Report (GCP) 2020 ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ถือเป็นรายงานชั้นนำระดับโลกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตระหว่างประเทศ

งานสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงละครการจัดการเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นหนึ่งงานสัมมนาที่จะเข้ามาสร้างความได้เปรียบและเติมเต็มในเชิงข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจสำหรับทุกภาคส่วน อาทิ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ผู้สื่อข่าวและประชาชนทุกคน

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TAG : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยWorld Economic Forums Global Competitiveness Report 2020

คลิปที่เกี่ยวข้อง