วัคซีนโควิด – 19  เข้าไทย ก.พ.นี้ 2 ล้านโดสแรก ใครได้สิทธิบ้าง เช็กเลย

ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

วัคซีนโควิด – 19 เข้าไทย ก.พ.นี้ 2 ล้านโดสแรก ใครได้สิทธิบ้าง เช็กเลยหลังจาก ครม.เห็นชอบในเรื่องการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมในกรณีเร่งด่วนว่า ขณะนี้ได้มีการหารือกันจากผู้แทนบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค ที่จะจัดหาวัคซีนจำนวน 2 ล้านโดส โดยวัคซีนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้กับคนไทย จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย.ประเทศจีน และเมื่อ อย.ของจีนอนุมัติแล้วจะต้องนำมาให้ทาง อย.ประเทศไทย เป็นผู้อนุมัติด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของหน่วยงานที่จะนำเข้ามาจะเป็นองค์การเภสัชกรรม จะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนกรมควบคุมโรคเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อและกระจายไปสู่ ปชช.ทั่วไป ซึ่งในขณะนี้ได้มีวงเงินจัดสรร 1,228 ล้านบาท ในการที่จะเร่งจัดหาวัคซีนจำนวน 2 ล้านโดส เข้ามากระจายแก่ คนไทยโดยเร็ว โดยแบ่งขั้นตอน ดังนี้

- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะเข้าล็อตแรกจำนวน 200,000 โดส จะส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ตาม รพ.ต่าง ๆ เพื่อไปฉีดแก่ผู้ที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุด
- เดือนมีนาคม 2564 นำเข้าอีกจำนวน 800,000 โดส จะส่งมอบจังหวัดควบคุมสูงสุด ชายแดนตะวันตกและใต้ บุคลากรทางการแพทย์ อสม. กลุ่มเสี่ยง
- เดือนเมษายน 2564 นำเข้าอีกจำนวน 1,000,000 โดส ซึ่งจะส่งมอบให้ บุคคลากรอื่นๆเพิ่มเติม

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมในการหาวัคซีนเพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดส ให้คุ้มครองคนไทยได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวน ปชช ในประเทศ โดยยอดรวมทั้งสิ้นของวัคซีนที่จะนำมาให้แก่คนไทยได้ใช้ ก็คือ 63 ล้านโดส ซึ่งคนไทยจะได้ใช้ในปี 2564 นี้

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพเพจจาก ศูนย์ข้อมูลโควิด - 19


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark