สะเก็ดข่าว : ทำบัตรให้น้อง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 10 มกราคม 2564 - ล่องใต้ไปที่จังหวัดยะลา

ไปที่บ่อน้ำร้อนบ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ ผอ.สำนักเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำพี่ ๆ เจ้าหน้าที่อำเภอเบตง ทำบัตรประชาชนให้ชาวบ้านกลุ่ม "โอรัง อัสรี" เพื่อจะได้เป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ สำหรับเด็กหญิงจะได้รับบริการพิเศษด้วย นี่ก่อนถ่ายรูปติดบัตรประชาชนก็ต้องสวยกันหน่อย และที่พิเศษสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีชื่อจริง พี่ก็จะตั้งชื่อให้ด้วย อย่างน้องคนนี้

ชื่อน้องที่พี่ตั้งให้ ไพเราะทุกคน

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 10 มกราคม 2564ทำบัตรให้น้องบ่อน้ำร้อนบ้านนากอโอรัง อัสรี

คลิปที่เกี่ยวข้อง