ธปท.เร่งช่วย! ขยายมาตรการพักชำระหนี้ ถึงเดือนมิถุนายน ช่วงโควิด-19 ระบาด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ภาวะหนี้ครัวเรือนไทยปี 2563 ขยายตัว 42.3% สูงสุดเป็นประวัติการณ์เท่าที่เคยทำการสำรวจมา 12 ปี โดยข้าราชการและพนักงานบริษัท คือ กลุ่มเสี่ยงเป็นหนี้สูงสุด โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต

คนไทยหนี้ท่วมจากพิษโควิด-19
นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือน ปี 2563 พบว่า ในปัจจุบันครัวเรือนไทย 90.7% มีหนี้สิน โดยมูลค่าหนี้สินของครัวเรือนสูงขึ้นถึง 42.3% คิดเป็นหนี้จำนวน 483,950 บาทต่อครัวเรือน เทียบกับในขณะที่ปี 2562 หนี้สินครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 340,000 บาทต่อครัวเรือน สาเหตุเป็นเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมถึงการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องออกจากงาน ขาดขาดรายได้ รายรับไม่พอกับรายจ่าย โดยข้าราชการและพนักงานบริษัท คือ กลุ่มที่มีภาระหนี้สินสูงที่สุด ซึ่งยังอยู่ในกลุ่มหนี้ในระบบ และส่วนใหญ่เกิดจากหนี้บัตรเครดิต

ทั้งนี้พบว่าช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชน 56.5% มีปัญหาขาดการผ่อนชำระหนี้ โดยสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไข คือ ปัญหาปากท้อง, คุณภาพชีวิต, ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และปรับโครงสร้างหนี้ พักหรือลดอัตราดอกเบี้ยลง

ธปท. ขยายมาตรการพักชำระหนี้ต่อ 6 เดือน
ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย ประสานธนาคารพาณิชย์ พิจารณาขยายมาตรการผ่อนปรนช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น การขยายระยะเวลา หรือพักชำระหนี้ หรือลดการชำระค่างวด ต่ออีก 6 เดือน ไปจนถึงเดือนมิถุนายน เพื่อแบ่งเบาภาระในช่วงโควิด-19 ระบาด

TAG : ภาวะหนี้ครัวเรือนไทยหนี้บัตรเครดิตหนี้ของคนไทยขยายมาตรการพักชำระหนี้มาตรการพักชำระหนี้ต่อ 6 เดือน

คลิปที่เกี่ยวข้อง