องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ เตรียมตั้งงบซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ ปชช.ฟรี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ เตรียมอนุมัติงบประมาณซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ฟรี

วานนี้ (11 ม.ค.) นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน สำหรับเตรียมซื้อวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาล เพื่อฉีดให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 40,000 คน เนื่องจากเห็นว่าประชาชนในพื้นที่สมควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคอย่างทั่วถึง จึงได้อนุมัติงบประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อซื้อวัคซีนฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ฟรี เพื่อให้พื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษปลอดจากโรคโควิด-19

ส่วนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า มีแนวคิดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยจะใช้เงินสะสมของเทศบาลนครขอนแก่นในการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 มาฉีดให้กับประชาชนตามทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ จำนวน 110,000 คน คิดเป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมจัดซื้อวัคซีนได้ทันที ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

ขณะที่ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่ฟรี โดยจัดเตรียมงบประมาณไว้ 80 ล้านบาท สำหรับประชาชน 80,000 คน โดยประชากร 1 คน ต้องใช้วัคซีน 2 โดส คิดเป็นเงิน 1,000 บาท ซึ่งทางเทศบาลมีความพร้อมอยู่แล้ว หากรัฐบาลอนุมัติให้ก็เชื่อว่าทุกท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ทันที

เช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ได้เตรียมทุ่มงบประมาณ 260 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้กับประชาชน ในพื้นที่ประมาณ 260,000 คน ซึ่งต้องใช้วัคซีนประมาณ 520,000 โดส โดยมีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตข่าวโควิด19โควิด19โควิดวัคซีนโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง