เงินเข้าวันนี้ ประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินเยียวยาคนตกงาน โควิด-19 เช็กได้เท่าไหร่บ้าง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

วันนี้ (12 ม.ค.) สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มจ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว โดยเงินจะเข้าบัญชีในช่วงเช้านี้

วันนี้ เป็นวันแรกที่ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการที่รัฐสั่งให้ปิด เช่น โรงงาน หรือบริษัทที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านการลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยากรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และต้องหยุดงานลงชั่วคราว

ล่าสุด เช้านี้ ประกันสังคมได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจเอกสารถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแล้ว จำนวน 1,400 คน โดยแต่ละคนจะได้รับเงินเยียวยา 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และหลังจากนี้ ก็จะมีการจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนที่ผ่านการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งปัจจุบัน มีสถานประกอบการ ยื่นเอกสารผู้ประกันตนมาแล้ว กว่า 1,000 แห่ง และมีผู้ประกันตนเข้าเกณฑ์ กว่า 10,000 คน ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีสถานประกอบการที่ปิด แสดงหลักฐานเข้ามา ประมาณ 13,000 แห่ง และมีผู้ประกันตนได้รับผลกระทบประมาณ 147,000 คน ซึ่งคาดว่า จะต้องนำงบเบิกจ่าย จากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 2,800 ล้านบาท

แต่ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมงบประมาณไว้ 5,000-9,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ประกันตน หากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงรุนแรง และมีสถานประกอบการต้องหยุดกิจการเพิ่มขึ้นอีก

ขณะที่ การประชุม ศบค. กทม. ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม พิจารณาและจัดทำแผนรองรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหม่ครั้งนี้ ส่วนการเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ สีแดงเข้ม 5 จังหวัด หรือไปยังพื้นที่อื่น ๆ ขณะนี้ การเดินทางยังไม่มีข้อกำหนดให้แสดงเอกสารรับรองออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด เพียงแต่ขอความร่วมมือประชาชนที่ต้องเดินทางไป โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เอาไว้ด้วย

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5 สมาคมด้านการท่องเที่ยว ทั้งสมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ สมาคมการแสดงสินค้าไทย และ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางมาตรการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ระบุว่า มาตรการเร่งด่วนที่จะให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ คือ การให้รัฐช่วยจ่ายเงินเดือนพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยวในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ เช่น เงินเดือน 15,000 บาท ช่วยจ่าย 7,500 บาท เพื่อให้คงการจ้างแรงงานภาคท่องเที่ยวเอาไว้ให้ได้ หลังต้องประสบปัญหาไม่มีนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ประกอบกับขณะนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนไม่เดินทางข้ามจังหวัด ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก และสำนักงานประกันสังคม ไม่ได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับพนักงานกลุ่มนี้ ที่เป็นผู้ประกันตน เนื่องจากโรงแรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสถานประกอบการที่รัฐสั่งปิด

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้รับข้อเสนอจากทุกสมาคมด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และมาตรการลดค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับสถานประกอบการ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุม ครม.วันนี้

TAG : สนามข่าว 7 สีข่าวโควิด19สถานการณ์โควิด19ผลกระทบจากโควิด19คนตกงานจากโควิด19จ่ายเยียวยาคนตกงานคนว่างงานประกันสังคม

คลิปที่เกี่ยวข้อง