เริ่มโอนวันนี้ เงินเยียวยา ผู้ประกันตนว่างงาน จากโควิด-19 เช็กบัญชีได้เลย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เริ่มโอนให้วันนี้ (12 ม.ค.) สำนักงานประกันสังคม ชดเชยเงินกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในกลุ่มแรก

โดยเงื่อนไขนั้น ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานชั่วคราวจากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ เปิดให้ลงทะเบียนมาแล้วกว่า 1 สัปดาห์ ขณะนี้มีสถานประกอบการยื่นรายชื่อผู้ประกันตนมาแล้วกว่า 11,000 คน โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ได้ในวันที่ 12 มกราคมนี้ จำนวน 564 คน เป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท ผ่านการโอนเข้าบัญชีลูกจ้างผู้ประกันตน ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง คิดจากเพดานเงินเดือน 15,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบนี้ จะน้อยกว่ารอบแรก เนื่องจากจะมีการจ่ายให้เฉพาะสถานประกอบการที่มีคำสั่งภาครัฐสั่งปิด ประเมินว่ามีประมาณ 13,000 แห่ง มีผู้ประกันตนประมาณ 147,000 ราย ซึ่งจะต้องใช้เงินประกันการว่างงานเยียวยาคนตกงานจากโควิด-19 รวมกว่า 2,800 ล้านบาท

BUGABOONEWS 

จ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 กลุ่มแรก 12 ม.ค.นี้ โอนเข้าบัญชีผู้ประกันตน ผู้ตกงาน

TAG : ประกันสังคมเงินเยียวยาเยียวยาโควิดเงินเยียวยาโควิด-19