ครม.ไฟเขียว เยียวยาโควิดระลอกใหม่ ลดค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าอินเทอร์เน็ต เสริมมาตรการ Work From Home

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติมวันนี้ (12 ม.ค.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะเร่งด่วน โดยหนึ่งในนั้น คือ มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน

สำหรับ มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน แบ่งรายละเอียดออกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ก.พ. - มี.ค.2564 ไฟบ้านหากไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ใช้ฟรี 90 หน่วย หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข
- ค่าน้ำ ลดร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ. - มี.ค.2564
- ค่าอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วและแรงของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ สนับสนุนการทำงานที่บ้าน (Work From Home) และโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฟรี ไม่คิดดาต้าเป็นเวลา 3 เดือน

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า

TAG : มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชนเยียวยาโควิดลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำสถานการณ์โควิด-19