เคาะแล้ว! เยียวยาโควิด-19 แจกเงินทุกกลุ่ม 3,500 บาท นาน 2 เดือน-ลดค่าน้ำค่าไฟ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - นายกรัฐมนตรี สรุปมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยให้ลดค่าน้ำค่าไฟ เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมสั่งกระทรวงการคลัง ศึกษาแผนการจ่ายเงินเยียวยาทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นเงิน 3,500 บาท นาน 2 เดือน โดยให้กลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย การลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟตามเงื่อนไข สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ซึ่งมาตรการนี้จะไม่รวมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ขณะเดียวกันยังลดค่าน้ำ ร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการคลัง จัดทำแผนเยียวยารายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม และครอบคลุมทุกคน ทั้งแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร เบื้องต้นจะเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดยให้กลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ขณะที่ โครงการคนละครึ่ง จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกอีก 1 ล้านสิทธิ ช่วงปลายเดือนมกราคมนี้

นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือกับผู้ประกอบการ และ กสทช. เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ เป็นการสนับสนุนการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home และสนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรี โดยไม่คิดค่า Data 3 เดือน

ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ประสานธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ เช่น ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะเร่งเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะ เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนได้รับเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จะกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง วันที่ 19 มกราคมนี้ โดยคาดว่า วันที่ 20 มกราคม จะเริ่มลงทะเบียน และได้รับเงินปลายเดือนมกราคม หรืออย่างช้า ต้นเดือนกุมภาพันธ์

ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมแถลงพร้อมผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เกี่ยวกับมาตรการทางการเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นายอาคม ระบุว่า ปัจจุบันมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่อง ยังมีวงเงินเหลืออยู่กว่า 268,000 ล้านบาท โดยธนาคารของรัฐแต่ละแห่งจะมีมาตรการเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ และประชาชน มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน การพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้

ขอบคุณภาพจาก : Facebook ไทยคู่ฟ้า

TAG : โควิด19ข่าวโควิด19สถานการณ์โควิด19เยียวยาโควิด19ผลกระทบโควิด19พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนคนละครึ่งเราชนะโครงการเราชนะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการเสริมสภาพคล่อง

คลิปที่เกี่ยวข้อง