เปิดเงื่อนไข ครม.เยียวยาผลกระทบโควิด-19 รับ 3,500 บาท 2 เดือน กลุ่มผู้ที่ขาดรายได้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

มาตรการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เน้นดูแลประชาชนในช่วง 2 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงที่รอวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังทยอยเข้ามา โดยจะใช้วงเงินกู้ที่เหลือเกือบ 500,000 ล้านบาท ร่วมกับงบกลางปี 2564 อีกราว 130,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินกว่า 600,000 ล้านบาท มาใช้ดูแลประชาชนในช่วงนี้

สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะเร่งด่วนมี 3 ส่วน คือ มาตรการเสริมสภาพคล่อง บรรเทาภาระหนี้สิน ของผู้ประกอบการ SME และประชาชน มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าอินเทอร์เน็ต เช่น ลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 ลดค่าไฟฟ้าให้กับบ้านที่ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย ได้ใช้ฟรี 90 หน่วย ส่วนบ้านที่ใช้เกิน 150 หน่วย จะพิจารณาส่วนลดใหม่ สำหรับกิจการขนาดเล็กจะได้ใช้ฟรี 50 หน่วยทุกรายในรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคมนี้ และมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน การลดหย่อนเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิประโยชน์และดูแลปัญหาการว่างงาน

ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย ประสานธนาคารพาณิชย์ ขยายมาตรการผ่อนปรนช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น การขยายระยะเวลาหรือพักชำระหนี้ หรือลดการชำระค่างวด ต่ออีก 6 เดือน ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ขณะที่กระทรวงการคลัง ชี้แจงโครงการ "คนละครึ่ง" เฟส 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกอีก 1,000,000 สิทธิ ในวันที่ 20 มกราคมนี้ ก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 25 มกราคม เป็นต้นไป และเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ที่ขาดรายได้ เช่น ฟรีแลนซ์, ลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ไปจนถึงภาคเกษตรกร 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตามโครงการเราชนะ คาดว่าประชาชนจะได้รับเงินเร็วที่สุดภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

TAG : ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง