ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ด่านแม่สาย เปิดให้ผู้ถือบัตรไม่มีสัญชาติจากเมียนมา เข้าไทย แต่ต้องจ่ายค่าตรวจโควิด-19 และค่ากักตัว

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - ด่านแม่สายเปิดให้คนไทยที่ติดค้างจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ลงทะเบียนกลับไทยได้เพิ่ม รวมทั้งผู้ถือบัตรไม่มีสัญชาติ หรือบัตรหัวศูนย์ สามารถเข้าไทยได้ แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และค่าใช้จ่ายในการกักตัวในสถานที่กักกันของรัฐ 14 วันเอง

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปค.) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ประเทศไทยและประเทศเมียนมา ได้ร่วมมือกันให้คนไทยที่ตกค้างในประเทศเมียนมา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ในกรณีเป็นผู้ถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ที่ตกค้างอยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็ก หากมีความประสงค์จะขอเดินทางกลับมายังประเทศไทยสามารถเตรียมเอกสารเป็นทะเบียนราษฎร เพื่อยืนยันว่ามีแหล่งพักพิงอยู่ในประเทศไทยจริง พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัว แจ้งต่อคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา หรือ ทีบีซี และที่สำนักงานคณะกรรมการดูแลรักษาสิทธิและเจรจาต่อรองเพื่อประชาชนเมียนมา-ไทย โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัววันละ 900 บาท จำนวน 14 วัน รวมเป็นเงิน 12,600 บาท และค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งละ 1,200 บาท จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 3,600 บาท หรือตลอดระยะเวลาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมกันทั้งหมด 16,200 บาทต่อคน

คาดว่าจะมีผู้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศเพิ่มเติม เนื่องจากพบว่าบางส่วนตั้งรกรากหรือมีกิจการในฝั่งไทย บางกลุ่มเป็นผู้ที่รอพิสูจน์สัญชาติ และในช่วงเวลาปกติจะเดินทางไปมาระหว่างแม่สายและท่าขี้เหล็กอยู่เป็นประจำ

ขณะที่ในปัจจุบันยังคงมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐในจังหวัดเชียงราย เพียง 46 คน และทั้งหมดใกล้หมดระยะเวลาการกักตัว โดยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark