ททท.สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประเมินสถานประกอบการผ่านมาตรฐาน SHA

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้สถานประกอบการดำเนินตามมาตรฐาน SHA สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. และกรมอนามัย ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจการประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร ย่านราชพฤกษ์ และสยามสแควร์ 2 จำนวน 2 แห่ง เน้นมาตรการทางสาธารณสุขเป็นสำคัญ ติดตามจากรายงานคุณวาเนสสา สมัคศรุติ

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน SHA เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่

เริ่มตั้งแต่คุมเข้มการคัดกรองก่อนเข้าสถานประกอบการ เน้นย้ำให้รักษามาตรฐานความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ การทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมทั้งการป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากร้านอาหารสามเสนวิลล่า สาขาราชพฤกษ์ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว ยังได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ห้องอาหารสีฟ้า สาขาสยาม ซึ่งตรวจเข้มบริเวณจุดคัดกรอง จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสบ่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ

"ห่วงใยเมืองไทย ก้าวไปด้วยกัน" ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้านอาหารที่ผ่านการรับรองแล้วได้อย่างมั่นใจ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ที่ www.thailandsha.tourismthailand.org

TAG : มาตรฐาน SHAการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร้านอาหารสามเสนวิลล่าข่าวโควิด19ประเมินกิจการประเภทภัตตาคารและร้านอาหารห้องอาหารสีฟ้ากรมอนามัย

คลิปที่เกี่ยวข้อง