ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

บราซิลเผยวัคซีนของซิโนแวค มีประสิทธิภาพต้านโควิด-19 ได้ร้อยละ 50.4

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - นักวิจัยบราซิลเผยผลการทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขั้นสุดท้ายของบริษัทซิโนแวค ซึ่งเป็นบริษัทด้านเวชภัณฑ์ของจีน ว่ามีประสิทธิภาพต้านเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ร้อยละ 50.4 ซึ่งเกินเกณฑ์ขั้นต่ำของการอนุมัติใช้มาเพียงเล็กน้อย

ในขณะที่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ ที่พัฒนาร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทค มีประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 95 ส่วนวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นา มีประสิทธิภาพร้อยละ 94.5 ขณะที่วัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกา ที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มีประสิทธิภาพร้อยละ 62 เมื่อฉีดครบทั้ง 2 โดส

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark