เปิดเงื่อนไข ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงพลังงาน ออก 3 มาตรการ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กกว่า 23 ล้านราย

กระทรวงพลังงาน ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 23 ล้านราย หรือคิดเป็น 97% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ประกอบด้วยมาตรการแรก สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก ซึ่งมีจำนวนกว่า 10 ล้านราย

มาตรการต่อมา สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน มีจำนวนเกือบ 12 ล้านราย จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า โดยคิดจากฐานค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีแรก หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเดือนธันวาคม ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามจริง แต่ถ้าใช้มากกว่าไม่เกิน 500 หน่วย ให้ชำระค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนธันวาคม

กรณีที่ 2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดือนธันวาคม 501-1,000 หน่วย ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าส่วนที่เกินมา 50% เช่น เดือนธันวาคม ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไฟฟ้า 900 หน่วย ส่วนที่เกินมาจ่ายจริง 50% หรือ 300 หน่วย เมื่อรวมกับฐานเดือนธันวาคมเท่ากับจ่ายจริง 600 หน่วย

ส่วนกรณีที่ 3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดือนธันวาคม 1,001 หน่วยขึ้นไป ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าส่วนที่เกินมา 30% เช่น เดือนธันวาคม ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ใช้ไฟฟ้า 1,500 หน่วย ส่วนที่เกินมารับส่วนลด 30% จ่ายแค่ 840 หน่วย รวมกับฐานเดือนธันวาคม เท่ากับจ่ายจริง 1,140 หน่วย

TAG : ลดค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงาน

คลิปที่เกี่ยวข้อง