ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ กลุ่มใด หมดสิทธิรับ เราชนะ เงินเยียวยา 3,500 บาท

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติมหลังจากรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียน เราชนะ เพื่อรับเงินเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 คนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน โดยกลุ่มที่เบื้องต้นจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ "เราชนะ" ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน

เราชนะ เยียวยาโควิด - 19 ใครบ้างไม่ได้รับสิทธิ เช็กเลย

จากกรณืที่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เราชนะ วันนี้ ทีม BUGABOONEWS จึงนำมาสรุปให้ฟังว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ กลุ่มใดบ้าง

ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมระบุไว้ว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ กลุ่มพนักงานเอกชนทั่วไป หรือ ลูกจ้างซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยมีการให้ความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ตาย ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในปัจจุบันมีประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะไม่ได้รับสิทธิเยียวยาโควิดระลอกใหม่ในโครงการ เราชนะ

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19


TAG : ผู้ประกันตนมาตรา 33เงินเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19มาตรการเราชนะเงินเยียวยาสู้โควิด - 19