ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

สั่งปิดอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ไม่มีกำหนด ป้องกันโรคโควิด-19

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ออกประกาศปิดการพักแรมในเขตอุทยานฯ ไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

โดยเนื้อหาประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 8 มกราคม เรื่องมาตรการระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น จากการเดินทางของประชาชน การประกอบกิจการของสถานประกอบการ และสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน และการปฏิบัติตนของประชาชน เพื่อควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง

อุทยานแห่งชาตหหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี พิจารณาแล้ว เพื่อปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ในการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำอุทยานฯ

จึงขอปิดการพักแรมในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark