ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : เครื่องติด

สะเก็ดข่าว 20 กุมภาพันธ์ 2564 - เป็นการขุดดินปลูกต้นไม้ที่เทคโนโลยีทำให้มีปัญหา ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ เปิดโครงการ คลองกินได้ ชวนปลูกต้นไม้และผักที่กินได้ริมคลอง ระหว่างปลูกมีพระมาสวดด้วย ใครจะปลูกต้นไม้ ทางผู้จัดก็จะมีเครื่องทุ่นแรงมาช่วยขุด แต่งานนี้เครื่องทุ่นแรงที่ว่ากลับทำให้เหนื่อยกว่าที่คิด เครื่องติดดึงเครื่องออกมาไม่ได้ ช่วยกันโยกก็ไม่ได้ผล ลองติดเครื่องก็ถลำลึกลงไปอีก วิธีสุดท้ายต้องพึ่งพี่จอบ พี่จอบช่วยขุดช่วยชีวิตเครื่องขุดด้วยนะ

จะใช้เครื่องขุดอีกที ต่อไปคิดหนักเลย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark