ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ข่าวดี เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ พิจารณาเกณฑ์ใหม่

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผย ภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ โดยปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ 13.8 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ช่วงเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุกๆ ปี เพื่อให้ข้อมูลรายได้ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นปัจจุบันมากที่สุด หลังพบว่าบางคนเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ แต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว กรณีนี้จำเป็นต้องยกเลิกสิทธิ เพราะมีเงินเดือนเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี ซึ่งการเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากการรับสิทธิบัตรสวัสดิการที่ผ่านมา ที่พิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคล เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวนั้น ยังไม่มีข้อสรุป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark