โอนสิทธิเราชนะแลกเป็นเงินสด กองปราบฯ เตือน จ่อเอาผิด ฉ้อโกง

ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

โอนสิทธิเราชนะแลกเป็นเงินสด กองปราบฯ เตือน จ่อเอาผิด ฉ้อโกง


 

หลังจากรัฐบาลมอบสิทธิเราชนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เราชนะ โครงการนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ จำนวน 31.1 ล้าน คน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับ ม.ค.-ก.พ. 2564 รวมเป็นเงินทั้งหมด 7,000 บาท

ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิตามโครงการ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยกองปราบปราม เตือนว่า ทำให้สิทธิที่ท่านได้รับจากโครงการนั้นเป็นสิทธิจำเพาะบุคคล ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนหรือมอบให้กับผู้อื่นได้ โดยกองปราบย้ำว่า สิทธิตามโครงการ "เราชนะ" นั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ผู้ที่รับซื้อสิทธิ์ และผู้ที่ขายสิทธิ์ อาจมีความผิดฐาน "ฉ้อโกง" และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ อีกด้วย

BUGABOONEWS

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ กองปราบปราม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark