ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : หงุดหงิด

สะเก็ดข่าว 22 กุมภาพันธ์ 2564 - ไม่มีแล้วเสียงปรบมือ มีแต่เสียงบ่น ใครบ่น ไปจังหวัดร้อยเอ็ด

ไปกันที่แปลงผักสวนครัว ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ในกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทุกครอบครัวปลูกผักกินเอง มีหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านเข้าร่วม แต่งานนี้ คุณเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด มาปลูกด้วย แต่ยังไม่ทันได้ปลูกอะไร ท่านก็บ่น บ่นไม่หยุดด้วย หงุดหงิดมาจากไหนท่าน

ใจเย็น ๆ ท่านรองผู้ว่าฯ ส่วนพี่ ๆ เจ้าหน้าที่เป็นกำลังใจ สู้ ๆ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark