คลิปที่เกี่ยวข้อง

ดวงใจขบถ (รีรัน) เริ่ม 13 เม.ย.64

Teaser ดวงใจขบถ
ติดตามชมละคร ดวงใจขบถ เริ่มตอนแรก วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ออกอากาศทางช่อง 7HD ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.50 น. 

นักแสดงดวงใจขบถ
1. ภัทรเดช สงวนความดี                 รับบท  ร้อยโทพสุ
2. ทิสานาฏ ศรศึก                          รับบท  เจ้าแสงจันทา/เจ้าจ้อย
3. หลุยส์ เฮส                                รับบท  ร้อยโทยุพราช
4. อาภา ภาวิไล                             รับบท  อ่อนคำ
5. ยศวรรธน์ ทะวาปี                        รับบท  ร้อยตำรวจโทเผ่าเทพ
6. รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน                     รับบท  เจ้าขุนแสงเรือง
7. ณัฐนันท์ คุณวัฒน์                       รับบท  เจ้าแสงหน่อฟ้า
8. มัณฑนา หิมะทองคา                  รับบท  มหาเทวีจันทาเทวี
9. สาวิตรี สามิภักดิ์                         รับบท  เจ้าอุ่นคำ
10. สุรวุฑ ไหมกัน                          รับบท  นายพลอังกู
11. นันทศัย พิศลยบุตร                   รับบท  ร้อยเอกอันโตน
12. เวนซ์ ฟอลโคเนอร์                    รับบท  องครักษ์อกานซิงค์
13. ไปรมา รัชตะ                            รับบท  แม่บ้านลุมพู
14. วสุ แสงสิงแก้ว                         รับบท  พ.ต.อ.ดนู
15. กชกร นิมากรณ์                        รับบท  คุณหญิงวราพร
16. เพ็ญศิริ สุภาพรรณ                    รับบท  จ่อแต
17. ยลวิริยา วัฒนะภานุรัศมิ์             รับบท  แซงแซว
18. ชาลี กรีชัย                               รับบท  จ่าสิบเอกจ่อเอ
19. ดรัณภพ สุริยาวงษ์                    รับบท  องครักษ์คาพูน
20. ปราชญ์ บัวภา                           รับบท  องครักษ์กาวิน
21. สุทธิพงษ์ พยัฆสรรค์                 รับบท  ปาแปง
22. วิรัช เข็มกลัด                            รับบท  ซาบี

นักแสดงรับเชิญ ดวงใจขบถ
1. กิตติยา จิตรภักดี                        รับบท  บัว
2. จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ                    รับบท  ส่างคา
3. สร้อย สารคาม                           รับบท  ลุงแสง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark