คลิปที่เกี่ยวข้อง

7 สี ช่วยช่าวบ้าน เวลาใหม่ ทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 12.45 น. หลังห้องข่าวภาคเที่ยง

ปัญหาความเดือดร้อนในสังคม เราจะสะท้อนให้สาธารณชนได้รับทราบ 7 สี ช่วยช่าวบ้าน ทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 12.45 น. หลังห้องข่าวภาคเที่ยง เริ่ม 5 พฤษภาคมนี้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark