ตั้งแต่ 3 ม.ค 66 ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร ต้องได้มาตรฐาน มอก. ฝ่าฝืนมีโทษ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ 3 ม.ค 66 ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร ต้องได้มาตรฐาน มอก. ฝ่าฝืนมีโทษ


แฟนเพจไทยคู่ฟ้าเปิดเผยว่า ทางกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมประกาศให้ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องได้มาตรฐาน เพิ่มเติมอีก 5 รายการ แบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำเฉพาะชั้นที่สัมผัสกับอาหาร เนื่องจากเป็นภาชนะที่สัมผัสอาหารโดยตรงมีความเสี่ยงที่จะมีสารเคมีปนเปื้อนหรือสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนลงสู่อาหารได้ เช่น สารตั้งต้นที่ใช้ทำพลาสติก โลหะหนักที่อยู่ในสารเติมแต่ง หรือสีที่ใช้ทาเคลือบภายนอก เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้พร้อมกันในวันที่ 3 มกราคม 2566

1.ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ที่ทำจากพอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน 
2. ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ที่ทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต
3. ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารที่ทำจากอะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีน และสไตรีน-อะคริโลไนไทรล์
4. ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่น (ใช้ซ้ำได้)
5. ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว

พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายทั้งผู้ทำและผู้นำเข้า จะต้องยื่นขอใบอนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำและนำเข้า หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย กรณีทำโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดมีไว้เพื่อจำหน่าย จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูล เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ขอบคุณภาพจาก unsplash : Kim Deachul

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark