คลิปที่เกี่ยวข้อง

เจ้าบ้าน VS เจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน ต่างกันอย่างไร

เจ้าบ้าน หมายถึง ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของ ผู้เช่า และอื่น ๆ โดยหากในทะเบียนบ้านไม่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าบ้าน เกิดเสียชีวิต ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านสามารถมาเป็นเจ้าบ้านแทนได้ เจ้าของบ้าน หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อในโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย สามารถขาย โอนบ้านได้

กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ ให้ดูที่โฉนด ใครที่ถูกบันทึกชื่อไว้ข้างหลังโฉนด ก็ถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตรงนั้น หรือเรียกว่าเจ้าของ สามารถเอาไปขาย เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้หมด 

ทุกบ้าน เวลาก่อสร้างก็จะต้องมีการจดทะเบียนเป็นเลขที่บ้าน ซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านก็จะมีคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านว่าใครมีชื่ออยู่ในบ้านนี้บ้าง และจะมีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน แต่เจ้าบ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้านเสมอไป

เจ้าบ้าน ไม่เหมือน เจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน แต่ลักษณะเป็นเหมือนนายทะเบียน มีการเกิด มีการเสียชีวิต หรือย้ายเข้าออก เจ้าบ้านต้องเป็นคนคอยแจ้ง คอยดูแล ซึ่งมันเป็นคนละอย่างกับเรื่องของเจ้าของบ้าน

เจ้าบ้านเหมือนเป็นตัวแทนในบ้าน เผื่อเวลาประสานงานต่าง ๆ ก็จะแจ้งมาทางเจ้าบ้าน แล้วก็แจ้งให้ลูกบ้านทราบอีกที เช่น น้ำไม่ไหล ไฟไม่ติด เป็นต้น เจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ

สำหรับเจ้าของบ้านก็คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ คนที่มีชื่อหลังโฉนดเป็นเจ้าของ มีสิทธิ์ที่จะขาย หรือโอนให้ใครก็ได้ ในขณะที่เจ้าบ้าน จะไม่มีสิทธิ์เหมือนเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นเพียงแค่นายทะเบียนที่แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายเข้าออกเท่านั้น เรื่องที่สำคัญเมื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน การที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี จะมีประโยชน์ตั้งแต่ เรื่องของการผลักภาระภาษีได้ และบริหารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ้าเข้าใจตรงนี้จะถือเป็นประโยชน์มาก


ในช่วงน้ำท่วมที่กำลังคลี่คลาย แต่ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนในตอนนี้นั้นก็คือ การขาดแคลนผักนั่นเองครับ โดยหลังน้ำท่วมทำให้ถนนหลายเส้นเสียหาย หลายพื้นที่ไม่สามารถสัญจรได้ และขาดแคลนผักสด

ด้วยเหตุนี้เองกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เร่งกระจายผักสดให้ครอบคลุมพื้นที่ขาดแคลน ป้องกันผู้ค้าขึ้นราคา เนื่ิองจากช่วงนี้ พืชผักที่ออกสู่ตลาดช่วงนี้ มีปริมาณและคุณภาพลดลง แต่ราคากลับสูงขึ้นตามปริมาณความต้องการ เพราะจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วม เป็นอุปสรรคทำให้การขนส่งไม่สะดวก

โดยระหว่างนี้ กรมการค้าภายใน ได้ประสานความร่วมมือไปยังตลาดกลาง ที่เป็นแหล่งกระจายผักสดขนาดใหญ่ เช่น ตลาดศรีเมือง, ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง เพื่อจัดส่งผักเข้าไปเสริมในจังหวัดที่มีปริมาณสินค้า น้อย ป้องกันผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินความเป็นจริง และให้เพิ่มผักสดจำหน่ายผ่านรถ Mobile พาณิชย์ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ 
หากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือค้ากำไรเกินควร หรือพบร้านค้าใด ไม่มีการปิดป้ายราคา ขอให้แจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ติดตาม รายการ “เงินทองของจริง” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark