ยูเนสโก จ่อยก "สงกรานต์" เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ยูเนสโก จ่อยก "สงกรานต์" เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"


ยูเนสโก (UNESCO) เตรียมพิจารณา "ประเพณีสงกรานต์" ขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ชิ้นที่ 4 ของประเทศไทย

องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้นำ "ประเพณีสงกรานต์" (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น เพื่อพิจารณาในที่ประชุม ให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ชิ้นที่ 4 ของประเทศไทย ต่อจาก โขน นวดไทย และรำโนราห์

ทั้งนี้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage - ICH) ไม่ใช่มรดกโลก (World Heritage site) แต่เทียบเท่า "มรดกโลก" เนื่องจากองค์การ UNESCO ได้ระบุไว้ว่า "มรดกโลก" ใช้เรียกเฉพาะสถานที่เท่านั้น เช่น แหล่งโบราณคดี, อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

โดย "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ใช้เรียกเฉพาะหมวดหมู่วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน

สำหรับ "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ของประเทศไทย ยังมีอีกหลายรายการเตรียมพิจารณาลงทะเบียนกับองค์การ UNESCO อาทิ มวยไทย, ผีตาโขน, กัญญาไทย, อาหารไทย (ข้าวแกง) และข้าวเหนียมมะม่วง

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก Ch7HDNEWS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark