ครม. ไฟเขียว ออกสลาก 6 หลัก 3 หลัก เต็ง-โต๊ด สู้หวยใต้ดิน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ครม. ไฟเขียว ออกสลาก 6 หลัก 3 หลัก เต็ง-โต๊ด สู้หวยใต้ดิน


โอกาสถูกรวยเพิ่มขึ้น  ครม.ไฟเขียว ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ 6 หลัก (L6) และ 3 หลัก (N3) ซื้อ 1 ใบมีโอกาสถูก เต็ง-โต๊ด และรางวัลแจ๊คพอต แก้หวยแพง-สู้หวยใต้ดิน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 6 หลัก (L6) และสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 3 หลัก (N3) โดยที่ประชุม ได้สั่งการให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปจัดทำร่างประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง
         นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ได้เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานสลากฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ โดยหลังจากนี้ จะต้องไปจัดทำประกาศ กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับ ปริมาณสลากที่เหมาะสม ช่วงเวลาในการจำหน่าย ช่องทาง และวิธีการจำหน่าย เป็นเรื่องที่สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาต่อไป
         ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า  การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบตัวเลข 6 หลัก (L6) และสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 3 หลัก (N3) จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากที่ผ่านมามีการออกผลิตภัณฑ์สลากหลายประเภท
ก็สามารถช่วยลดราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลลงมาได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาหวยใต้ดินในทางอ้อม เพราะเป็นตัวเลือกที่ถูกกฎหมาย อีกทั้งการซื้อสลาก
1 ใบ มีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง 4 รางวัล คือ 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับ 2 ตัวตรง และมีโอกาสถูกรางวัลแจ๊คพอต และในส่วนของช่องทางการจำหน่าย จะคำนึงถึงการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย เพื่อให้คนกลุ่มนี้ มีโอกาสเป็นตัวแทนจำหน่าย เพิ่มจากตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน

สลากฯ L6 และสลากฯ N3 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. รูปแบบสลากฯ ได้แก่
- สลากฯ 6 หลัก (Lottery 6: L6)  ประกอบด้วยตั้งแต่ 000000 - 999999 จำหน่ายออกเป็นชุด ชุดละ 1 ล้าน ฉบับ/รายการ  โดยเป็นการกำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า (มีหมายเลขจำกัด) ไม่สามารถเลือกเลขซ้ำกันได้ในแต่ละชุด  โดยจำหน่ายทั้งแบบใบ และแบบดิจิทัล (เป็นรูปแบบเดียวกับที่ สนง.สลากฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)
- สลากฯ ตัวเลข 3 หลัก (Numbers 3: N3) ประกอบด้วยหมายเลข 3 หลัก ตั้งแต่ 000 - 999 ไม่มีการกำหนดหมายเลขไว้ในระบบ ผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขได้ ตามความต้องการ ซึ่งทุก ๆ การซื้อ 1 รายการ จะได้ หมายเลขรางวัลพิเศษ 1 หมายเลข (เป็นรูปแบบใหม่ที่ สนง.สลากฯ ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน) ทั้งนี้ จำหน่ายเฉพาะแบบดิจิทัล

2. การจ่ายเงินรางวัลนั้น   เงินรางวัลคิดเป็นร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายสลากในแต่ละงวด โดยกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

- สลาก L6 มีเงินรางวัล 9 ประเภท คือ รางวัลท่ี  1  (1 รางวัล) รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1  (2 รางวัล) รางวัลท่ี  2  (5 รางวัล) รางวัลท่ี  3 (10 รางวัล) รางวัลที่ 4 (50 รางวัล) รางวัลที่ 5 ( 100 รางวัล) รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (2,000 รางวัล)  รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  (2,000 รางวัล) รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (10,000 รางวัล) (ไม่สมทบเงินรางวัล กรณีที่งวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล ให้นำเงินรางวัล ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)

- สลาก N3 มีเงินรางวัล 4 ประเภท ได้แก่ รางวัล 3 ตรง (ถูกทุกหมายเลขและทุกตำแหน่ง) ร้อยละ 30
รางวัล 3 สลับหลัก (ถูกทุกหมายเลขแต่สลับตำแหน่ง)  ร้อยละ 30
รางวัล 2 ตรง ถูกทุกหมายเลขและทุกตำแหน่ง ร้อยละ 39
และรางวัลพิเศษ (ตรงกับรางวัลพิเศษ) ร้อยละ 1                                                                                              

นอกจากนี้ จะมีการสบทบเงินรางวัล  กรณีที่งวดใด ไม่มีผู้ถูกรางวัล จะนำเงินรางวัลในงวดนั้นไปสมทบเพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลในงวดถัดไปอีก 1 งวด และหากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกให้นำเงิน รางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสลากกินเเบ่งรัฐบาล

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark