คลิปที่เกี่ยวข้อง

หนทางพารวย 28 พ.ค.66

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ เวลา 06.45-07.00 น. รายการ หนทางพารวย พาไปเช็คอินบ้าน "Karin" เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี บ้านประหยัดพลังงานแห่งใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไปติดตามการช่วยเหลือชาวไทยภูเขา เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามระบบหลักประกันสุขภาพ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark