แบไต๋7เอชดี (beartai7HD)

วิกฤติพลังงานในประเทศไทย! พลังงานทางเลือก ที่เราไม่มีทางเลือก

วิกฤติพลังงานในประเทศไทย ! พลังงานทางเลือก “ที่เราไม่มีทางเลือก”

ชวนคุย กับ “คุณปุ๊ ภาณุรัช ดำรงไทย" “ สถานการณ์พลังงานของไทยในปัจจุบัน” การค้นหาแหล่งพลังงานทดแทน พลังงานความร้อนใต้พิภพ แนวทางแก้ไขปัญหาพลังงานของไทยได้อย่างยั่งยืน

มาถึงช่วง “Tech Talk” ในรายการ “แบไต๋ 7HD ไอทีและยานยนต์” พบกับ "คุณปุ๊ - ภาณุรัช ดำรงไทย" ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัทผู้ผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย ผู้ที่ใกล้ชิดกับแหล่งพลังงานทดแทน ‘พลังงานความร้อนใต้พิภพ’ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาพลังงานของไทยได้อย่างยั่งยืน

คุณภาณุรัช ดำรงไทย กล่าวว่า แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมจะมีการหาข้อมูล การคำนวณปริมาณที่เหลือ โดยปริมาณที่เหลือจะเรียกว่า P1 P2 และP3 โดย P1 คือ ปริมาณที่เหลืออยู่ ที่มั่นใจ 100% P2 คือ ปริมาณที่อาจไม่ทราบไม่แน่ชัด แต่มีอยู่โดยประมาณ 50% และP3 จะมีปริมาณต่ำกว่า 10% สามารถดูได้จาก AVAILABLE FOR USE (YEAR) อีก 3 ปี

โดยข้อมูลจะอยู่ที่เว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน โดย P2 ยังไม่สามารถแน่ชัดว่าจะสามารถนำพลังงานมาใช้ได้ คาดการณ์ว่าอีก 5 ปี พลังงานนี้จะหมดไป

คุณภาณุรัช เผยว่า พลังงานอย่างเช่นน้ำมัน เมื่อหมดไปแล้วจะหมดไป เมื่อน้ำมันจะผลิตขึ้นมาแล้วก็จะหมดจากหลุมที่ดูดใช้งานไป ยกตัวอย่าง แก๊สธรรมชาติ สมมุติว่าวันแรกมีอยู่ 1,000 ลูกบาศก์ฟุต ปีต่อไปจะไปอยู่ประมาณ 20-30% และเมื่อผลิตไปเรื่อย ๆ จะมีน้ำเข้ามาแทนที่ เพราะฉะนั้นเมื่อจะผลิตเพิ่ม ต้องมีการเจาะหลุมก๊าซพลังงานเพิ่ม โดยให้คิดว่า น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ เรามีโรงงานเพื่อเตรียมการผลิต แต่ของจะนำมาผลิตจะต้องเจาะหรือหาพลังงานเพื่อต้องการมาผลิต แต่กล่าวไปว่าภายใน 5-7 ปีนั้น หมายถึง ทรัพย์พยากรณ์ธรรมนั้นเหลือน้อยลง

โดยเรามีความโชคดีในอดีตเพราะมีแหล่งพลังงานที่ใหญ่ในอดีต โดยให้คิดว่าประเทศไทยเราใช้พลังงาน 1 ปี ต่อ 1,000 BCF โดยประมาณของแก๊สธรรมชาติ โดยแก๊สจะมีกระบวนการผ่านโรงงานแยกแก๊สบ้าง หรือปิโตรเคมีบ้าง โดยส่วนมากจะนำไปทำกระแสไฟฟ้า โดย 60% ของกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ผลิตจากแก๊สธรรมชาติ

คุณภาณุรัช อธิบายว่า การผลิตไฟฟ้า มีวิธีการทำโดยไฟฟ้าเกิดจากเราหาอะไรสักอย่างหนึ่งไปต้มน้ำ ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันเตา เมื่อน้ำไปต้มน้ำ น้ำจะร้อนและเดือดขึ้น ทำให้ไอน้ำจะไปหมุนกังหันและผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ คุณภาณุรัช ได้กล่าวถึง Geothermal Energy พลังงานความร้อนใต้พิภพ คือสิ่งที่โลกผลิตความร้อนอยู่แล้ว มีไอน้ำขึ้นมาโดยไม่ต้องผ่านการต้ม โดยไอน้ำที่เกิดขึ้นสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้โดยตรง เมื่อเราสามารถหาระบบนี้เจอ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ จะเหมือนเราใช้ความร้อนของโลกต้มพลังงานมันเอง โดยหลักงานของ Geothermal Energy เหมือนกับการต้มน้ำ แต่เปลี่ยนเป็นใช้ความร้อนของโลกต้มน้ำแทน

หากมองเป็นภาพ แหล่งแก๊สพลังงานของประเทศไทยกำลังจะหมดลงไป ถ้าเราปล่อยให้หมดไปเราต้องนำเข้าแก๊สพลังงานจากต่างประเทศ 100% ซึ่งจะทำมีราคาสูงยิ่งขึ้น แต่ Geothermal Energy ไม่สามารถเข้าทดแทนได้ทุกอย่าง ในปัจจุบันประเทศไทยแหล่งพลังงานกำลังจะหมดรวมถึงน้ำมัน ทำให้ต้องหาหนทางในการแก้ไข และพยายามหาสิ่งมาทดแทน เช่น แผงโซลาร์เซลล์ กังหันพลังงานลม เพราะจะต้องพึ่งพาการนำเข้า

คุณภาณุรัช ได้ให้คำแนะนำว่า เราต้องเริ่มจริงจังเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานทางเลือก เนื่องจากประเทศไทยนั้นไม่มีพลังงานทางเลือกแล้ว วิธีการประหยัดค่าไฟให้ถูกลง คือการใช้ให้น้อยลง เพราะถึงเวลาที่เราต้องประหวัดไฟ เนื่องจากประเทศไทยยังคงต้องนำเข้าพลังงานในการผลิต

ติดตามรายการ แบไต๋ 7HD ไอทีและยานยนต์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.20-12.40 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark