ยอดติดเชื้อโควิด-19 ในไทยเพิ่ม 2,012 คน เสียชีวิตอีก 15 คน