สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ Numbers : five numbers that canged the world ศาสตร์แห่งตัวเลข

ดูย้อนหลัง สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ ศาสตร์แห่งตัวเลข Numbers : five numbers that canged the world

จุดเริ่มต้นแห่งตัวเลขที่ซับซ้อน ทฤษฎีสร้างสรรค์สมการที่หลากหลาย หาคำตอบของสัญลักษณ์เหล่านี้ ใน "ศาสตร์แห่งตัวเลข" Numbers : five numbers that canged the world แล้วทุกคนจะรู้ว่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายแค่ไหน

Tags:  Numbers : five numbers that canged the world สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ ศาสตร์แห่งตัวเลข