โครงการเกาะเต่า Better Together

KOH TAO Better Together

โครงการเกาะเต่า Better Together | KOH TAO Better Together

โครงการช่วยเหลือคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คนขับเรือเล็ก ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่มีการปิดประเทศ โครงการ Koh Tao, Better Together บนความร่วมมือของ UNDP ธนาคารกรุงไทย และมูลนิธิรักษ์ไทยจึงก่อกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือโดยจ้างงานพวกเขาให้ดูแล เก็บขยะทะเล รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการเกาะเต่า Better Together UNDP

KOH TAO Better Together

โครงการช่วยเหลือคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คนขับเรือเล็ก ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่มีการปิดประเทศ โครงการ Koh Tao, Better Together บนความร่วมมือของ UNDP ธนาคารกรุงไทย และมูลนิธิรักษ์ไทยจึงก่อกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือโดยจ้างงานพวกเขาให้ดูแล เก็บขยะทะเล รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คลิปโครงการ

โครงการ Koh Tao, Better Together

โครงการ Koh Tao, Better Together

25 ม.ค. 2564
ดู 237 ครั้ง

สกูปข่าวโครงการ