26 ม.ค. - 29 ม.ค. 2566 (ล้านบาท)
 • ทิดน้อย

  ทิดน้อย

  6.49
 • อวตาร วิถีแห่งสายน้ำ

  Avatar: The Way of Water

  4.43
 • ดิ่งน่านฟ้าเดือดเกาะนรก

  PLANE

  2.54
 • ปาทาน

  Pathaan

  1.46
 • เมแกน

  M3GAN

  1.39
26 ม.ค. - 29 ม.ค. 2566 ($ Million)
 • อวตาร วิถีแห่งสายน้ำ

  Avatar: The Way of Water

  15.70
 • พุซ อิน บู๊ทส์ 2

  Puss In Boots : The Last Wish

  10.60
 • มนุษย์ลุง ชื่ออ๊อตโต้

  A Man Called Otto

  6.80
 • เมแกน

  M3GAN

  6.40
 • ปาทาน

  Pathaan

  5.90