30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2566 (ล้านบาท)
 • 4KINGS2

  4KINGS2

  29.48
 • พรมหัศจรรย์

  Wish

  03.05
 • จักรพรรดินโปเลียน

  Napoleon

  02.60
 • ธี่หยด

  ธี่หยด

  02.44
 • The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

  The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

  02.40
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2566 ($ Million)
 • RENAISSANCE A FILM BY BEYONCE

  RENAISSANCE A FILM BY BEYONCE

  21.00
 • The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

  The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

  14.50
 • Godzilla Minus One

  Godzilla Minus One

  11.00
 • โทรลล์ส 3

  Trolls Band Together

  07.60
 • พรมหัศจรรย์

  Wish

  07.40