Bugaboo.tv

เรื่องจริงผ่านจอ

เลือกรายการ

เรื่องจริงผ่านจอ - ย้อนรอยคดีสะเทือนขวัญ! ฆาตกรต่อเนื่อง ฆ่าหั่นศพ

เรื่องจริงผ่านจอ - ย้อนรอยคดีสะเทือนขวัญ! ฆาตกรต่อเนื่อง ฆ่าหั่นศพ

เรื่องจริงผ่านจอ 1 ธันวาคม 2559 - ย้อนรอยคดีสะเทือนขวัญ! ฆาตกรต่อเนื่อง ฆ่าหั่นศพ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญ เมื่อมีคนร้ายรายหนึ่ง ได้ลงมือทำร้ายเหยื่อก่อนที่จะฆ่าหั่นศพอย่า...