ตั้งค่าความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเปิด/ปิดการยินยอมในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผย

ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผลที่จำเป็น

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวโดยเปิด/ปิดการยินยอมในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผย

เปิดตลอด

ความยินยอมในการอำนวยความสะดวกและพัฒนาการใช้บริการ

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวโดยเปิด/ปิดการยินยอมในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผย


ยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผลเพื่อการตลาด

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวโดยเปิด/ปิดการยินยอมในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผย

บันทึกการตั้งค่า
circile decorative circile decorative circile decorative circile decorative circile decorative circile decorative