Bugaboo.tv

Jobs Center: สมัครงานกับเรา


BBTV New Media Co.,Ltd. บริษัทในเครือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อในรูปแบบนิวมีเดีย อาทิ บริการดาวน์โหลดเพลงและเสียงรอสาย , บริการข่าวผ่านข้อความสั้น, บริการระบบข้อความสั้นแสดงความคิดเห็นในรายการต่างๆ, ออกแบบ ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ IPTV หรือ TV On Net ตลอดจนให้บริการดิจิตอลคอนเทนต์ผ่านสื่อ Device ทุกประเภท เช่น iPad, iPhone, Internet TV

Service desk / technical boardcasting

Service desk / technical boardcasting (2 อัตรา)

คุณสมบัติ :
• วุฒิการศึกษา ปวส. ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
• มีทักษะด้านการ Live Streaming ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Youtube
• มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• สามารถประสานงานได้ สื่อสารเข้าใจง่าย
• มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ มีสมาธิในการทำงาน มีทัศนะคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
• พร้อมทำงานหนักและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีความกระตือรือร้น หาความรู้ใหม่ๆ เสมอ

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
• ดูแลแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบ LAN
• Monitoring ระบบ Broadcast Streaming
• Monitoring ระบบ Server, Network ของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (หมอชิต)

Admin

Admin (1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหาร
• บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office word and excel PowerPoint
• ผลคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป
• มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีระเบียบวินัย และไว้วางใจได้ สามารถทำงานได้หลากหลายมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี และแก้ปัญหาได้ดี
• มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• เป็นคนคิดแบบสมเหตุสมผล
• มีความละเอียดรอบคอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
• Invoice, Report Receive, Reconcile Balance
• ประสานงานกับธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
• การจัดการเอกสารและฐานข้อมูลต่างๆ
• ประสานงานและติดต่อหน่วยงานภายในองค์กรและงานภายนอกองค์กร
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน : สถานีฯ ช่อง 7 (หมอชิต)

Customer Support

Customer Support  (3 อัตรา)

คุณสมบัติ :
• จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หากจบด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
• ผลคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความรู้พื้นฐานด้าน Computer, Internet และสื่อสังคมออนไลน์
• มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
• เป็นคนคิดแบบสมเหตุสมผล
• มีความละเอียดรอบคอบ

หน้าที่รับผิดชอบ :
• ตอบปัญหาทางด้านการบริการต่างๆ  และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า ตามช่องทางต่างๆ ทั้ง Email, Chat, Social Network
• ตอบปัญหาทางด้าน Content ที่อยู่บนระบบ
• ประสานงานกับทีมงานทางด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
• จัดทำ รายงานและสรุปปัญหาการใช้งานบริการต่างๆ ของบริษัท เพื่อส่งให้ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้

สถานที่ทำงาน : สถานีฯ ช่อง 7 (หมอชิต)

Online Content Editors Senior

Online Content Editors Senior  (1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
• มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
• ผลคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการทำสื่อ หรือคอนเทนต์ออนไลน์ 2 ปี
• มีประสบการณ์ทางด้านสื่อออนไลน์ รวมถึงการตลาดออนไลน์เบื้องต้น
• เข้าใจเรื่องของ SEO  
• กระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลโลยี หรือเทรนต่างๆ
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
• สามารถทำงานร่วมกับผุ้อื่น และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• มีทักษะทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
• มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ความคิดต่างๆ มาใช้ในงานได้ดี
• มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ท และสื่อสังคมออนไลน์
• มีความรู้ทางด้านสื่อบันเทิง หนัง ละคร เพลง เป็นพิเศษ
• มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
• เป็นคนคิดแบบสมเหตุสมผล
• มีความละเอียดรอบคอบ

หน้าที่รับผิดชอบ :
• ตั้งเป้า และวางแผนงานเนื้อหา ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
• จัดการ Content ต่างๆ บนช่องทางสื่อต่างๆ เช่น website, Facebook page, mobile App
• กำกับ ดูแลงานด้าน Operation ของการนำ Content เข้าสู่ Platform ต่างๆ
• วิเคราะห์ ข้อมูล และปัญหาด้านการใช้งาน Content และกระจายความรู้ให้กับทีมงานได้อย่างทั่วถึง
• ประสานงานกับทีมงานในฝ่ายต่างๆ เพื่อบริการเนื้อหาให้กับผู้ชมได้รับประสบการณ์การใช้งานได้ดีที่สุด
• จัดทำ Weekly Report และประเมินผลงาน Content เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการทำงาน
•  แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์/ค้นหา Content ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด

สถานที่ทำงาน : สถานีฯ ช่อง 7 (หมอชิต)

สนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่:
naruporn@ch7.com , kodchaporn@ch7.com

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 02-658-7700-5
แฟกซ์ : 02-658-7699

Recommended Video