Bugaboo.tv

Jobs Center: สมัครงานกับเรา


BBTV New Media Co.,Ltd. บริษัทในเครือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อในรูปแบบนิวมีเดีย อาทิ บริการดาวน์โหลดเพลงและเสียงรอสาย , บริการข่าวผ่านข้อความสั้น, บริการระบบข้อความสั้นแสดงความคิดเห็นในรายการต่างๆ, ออกแบบ ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ IPTV หรือ TV On Net ตลอดจนให้บริการดิจิตอลคอนเทนต์ผ่านสื่อ Device ทุกประเภท เช่น iPad, iPhone, Internet TV

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหาร
- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office word and excel PowerPoint
- มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีระเบียบวินัย ละเอียดรอบคอบ และไว้วางใจได้  
- สามารถทำงานได้หลากหลายมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี และแก้ปัญหาได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบงาน

- รับผิดชอบงานธุรการ, งานเอกสารับเข้า-ส่งออก
- ประสานงานและติดต่อหน่วยงานภายในองค์กรและงานภายนอกองค์กร
- งานจัดซื้อ ออก PR, PO ติดต่อและหาข้อมูลของ Vender ต่างๆ การเจรจาต่อรอง
- การจัดทำสัญญาต่างๆ
- จัดทำรายงานการประชุม
- การจัดการเอกสารและฐานข้อมูลต่างๆ
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ แผนกผลิตรายการ

เจ้าหน้าที่ แผนกผลิตรายการ ประกอบด้วย

1. เจ้าหน้าที่การตลาดและการขายโฆษณา(Marketing & Sale)

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
- มนุษยสัมพันธ์ดี พูดเก่ง มีความมั่นใจ
- มีใจรักการบริการ เสียสละ
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้

2. Video-Camera

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้และความสามารถถ่ายภาพวีดีโอด้วยกล้อง วีดีโอ และ DSLR
- มีความรู้เรื่องการจัดแสงในสตูดิโอ
- สามารถรับแรงกดดันได้ดี
- พูดและสื่อสารภาษาภาพเป็นภาษาพูดได้รู้เรื่อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถถ่ายภาพนิ่งได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานได้ 7 วัน

หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที Theerachart@ch7.com

iOS Developer

คุณสมบัติผู้สมัคร :
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม, เทคโนโลีสารสนเทศ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
- มีประสบการณ์การพัฒนา iOS applications
- ทักษะด้าน MySql, RDBA or NoSQL
- มีความรู้เกี่ยวกับ XML/JSON
- Objective-C, Swift, หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
- มีความคิดสร้างสรรค์, ทักษะด้านเทคนิคและการวิเคราะห์
- มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นโดยตัวเอง
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมพัฒนาตามเนื้องานที่กำหนด
- พร้อมทำงานหนักและทำงานภายใต้แรงกดดัน

ความสามารถด้านอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:
- มีพื้นฐานการเขียนภาษา C, C++, Objective-C, Swift
- ทักษะภาษาอังกฤษ
- เข้าใจ MVC model
- OpenGL/CoreGraphic
- Linux

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ออกแบบ พัฒนา iOS applications
- ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่:
naruporn@ch7.com , kodchaporn@ch7.com

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 02-658-7700-5
แฟกซ์ : 02-658-7699

Recommended Video